วิทยาการคำนวณ_การออกแบบเทคโนโลยี » ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาด้วย Flowgorithm

ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาด้วย Flowgorithm

13 กันยายน 2022
297   0

ตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ หัวข้อการออกแบบและขั้นตอนวิธี

การหา ห.ร.ม. แบบยูคลิด

การค่าดัชนีมวลการ BMI

เงินทอน

การตรวจสอบพิกัด

การนับจำนวนสินค้าที่ราคาน้อยกว่า m บาท (สุ่มข้อมูล)

การนับจำนวนสินค้าที่ราคาน้อยกว่า m บาท (กรอกข้อมูล)

การตรวจสอบว่าจำนวนเฉพาะ

การแสดงจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง 100

เกมทายตัวเลข

การจัดเรียงแบบเลือก (Selection Sort)

การจัดเรียงแบบแทรก (Insertion Sort) แบบกรอกข้อมูลเอง

การค้าหาแบบเรีการจัดเรียงแบบแทรก (Insertion Sort) แบบสุ่ม