เกร็ดไอที » แก้ไข Notepad บันทึกไม่ได้ ใน windows 11

แก้ไข Notepad บันทึกไม่ได้ ใน windows 11

5 ตุลาคม 2022
316   0

(File not found Check the file name and try again)

1. คลิก Start > Setting

2. คลิก Privacy & security > Windows security

3. คลิก Virus & threat protection

4. คลิก Manage setting ในหัวข้อ Virus & threat protection settings

5. คลิก Mange Controlled folders access ในหัวข้อ Controlled folder access

6. คลิก ปิด Controlled folder access