เกร็ดไอที » After Effects Warning: Could not find the user documents directory

After Effects Warning: Could not find the user documents directory

5 ตุลาคม 2022
366   0

นี่เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าผู้เขียนลองทำหลายอย่างก็ยังไม่สามารถใช้งาน AE 2022 ได้ พอลองทำแบบนี้แล้วสามารถใช้งานได้ จึงอยากแบ่งปัน ลองดูนะครับใครที่ติดปัญหาตามหัวข้อนี้

Start > Setting

Privacy & security > Windows security

Virus & threat protection

Virus & threat protection settings > Manage setting

Controlled folder access > Mange Controlled folders access

Controlled folder access > switch to Off